Mats Paulssons Stiftelse

för forskning, innovation och samhällsbyggande

Högt DNA tryck i en Herpesvirus kapsid – ett banbrytande läkemedelsmål för antivirala behandlingar

Herpesvirusinfektioner är livslånga med latensperioder mellan återkommande reaktiveringar, vilket gör behandlingen svår. Forskarna upptäckte en ny verkningsmekanism för att behandla herpesvirus som infekterar både människor och djur.

Denna antivirala verkningsmekanism riktar sig mot det trycksatta Herpesvirusets arvsmassa i ett viralt proteinhölje som ett läkemedelsmål. Trycket gör att virus kan infektera en cell genom att skjuta in sina gener i cellkärnan. Cellen luras då att bli en virusfabrik som producerar nya virus.

I projektet identifieras specifika DNA-kondenserande föreningar som ”stänger av” kapsidtrycket och blockerar viral DNA injektion in i en cellkärna. Detta hindrar viral infektion. En banbrytande plattform utvecklas för att skapa antivirala behandlingar genom att kombinera denna verkningsmekanism med nya analysmetoder. Detta kommer att leda till upptäckten av bredspektrumbehandlingar utan resistensutveckling för herpesvirus och andra virusinfektioner med tryckberoende genreplikation.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr

Utveckling av ett nytt blodprov för förbättrad diagnostik av äggstockscancer

I detta projekt avser man att ta fram underlag för (identifiera biomarkörer) och utveckla ett diagnostiskt test (iDOC).

Magnus Jakobsson, PhD, biträdande universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Utveckling av en ny sekvenseringsteknik för kartläggning av gener på plats i den mänskliga hjärnan

I projektet vill man utveckla en helt ny teknik för att kartlägga genuttryck på plats i hjärnvävnaden så att tusentals gener kan studeras samtidigt i varje cell i hjärnvävnaden.

Docent Tomas Björklund, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr