Mats Paulssons Stiftelse

för forskning, innovation och samhällsbyggande

Högt DNA tryck i en Herpesvirus kapsid – ett banbrytande läkemedelsmål för antivirala behandlingar

Herpesvirusinfektioner är livslånga med latensperioder mellan återkommande reaktiveringar, vilket gör behandlingen svår. Forskarna upptäckte en ny verkningsmekanism för att behandla herpesvirus som infekterar både människor och djur.

Denna antivirala verkningsmekanism riktar sig mot det trycksatta Herpesvirusets arvsmassa i ett viralt proteinhölje som ett läkemedelsmål. Trycket gör att virus kan infektera en cell genom att skjuta in sina gener i cellkärnan. Cellen luras då att bli en virusfabrik som producerar nya virus.

I projektet identifieras specifika DNA-kondenserande föreningar som ”stänger av” kapsidtrycket och blockerar viral DNA injektion in i en cellkärna. Detta hindrar viral infektion. En banbrytande plattform utvecklas för att skapa antivirala behandlingar genom att kombinera denna verkningsmekanism med nya analysmetoder. Detta kommer att leda till upptäckten av bredspektrumbehandlingar utan resistensutveckling för herpesvirus och andra virusinfektioner med tryckberoende genreplikation.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr