25 november 2022

Stiftelser bakom Medicon Village anslår 25,7 mkr till forskning inom Life Science i Malmö/Lund

Cecilia Nebel (moderator), Göran Grosskopf, Jan Nilsson och Thomas Laurell offentliggör årets anslagsmottagare i samband med firandet av Medicon Village 10-årsjubileum den 25 november.
Cecilia Nebel (moderator), Göran Grosskopf, Jan Nilsson och Thomas Laurell offentliggör årets anslagsmottagare i samband med firandet av Medicon Village 10-årsjubileum den 25 november.

När PEAB-grundaren Mats Paulsson för tio år sedan skapade forskningsbyn Medicon Village var det med en ny stiftelse som ägare. Stiftelsens ändamål är att främja forskning inom Life Science med syfte att åstadkomma bättre villkor för människors hälsa och liv. För 2022 har denna och två andra stiftelser skapade av Mats Paulsson beslutat dela ut 25,7 mkr till tio forskningsprojekt i Malmö/Lund. Därmed har dessa stiftelser sedan 2005 donerat sammanlagt 166 mkr till forskning.

”Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande” har beslutat dela ut 15,6 mkr till ändamål som främjar forskning inom medicin och andra livsvetenskaper (Life Science) med målet att gynna hälsovård, utveckling, innovation och samhällsbyggande i Skåne län. Årets åtta mottagare är verksamma på Malmö universitet, Lunds universitet och Lunds tekniska högskola.

Samtidigt delar två andra stiftelser skapade av Mats Paulsson ut ytterligare sammanlagt 10,1 mkr till två mottagare på Lunds universitet; 9,6 mkr från ”Mats Paulssons Stiftelse” och0,5 mkr från ”Stefan Paulssons cancerfond”.

Tanken bakom både Mats Paulssonstiftelserna och Medicon Village är att bidra till nya projekt kring viktig forskning och innovation som gynnar människors möjligheter till ett bättre liv. Modellen är att avkastning på kapital tillsammans med överskott från verksamheten inom Medicon Village går tillbaka till forskning.

– När nu Medicon Village firar 10-årsjubileum kan vi konstatera att en av nycklarna till forskarparkens framgång är den forskningskompetens som finns på Medicon Village och som stöttats av Mats Paulssonstiftelserna. Det viktiga är framför allt att vi lyckats få fram så många duktiga forskare som åstadkommit fantastiska resultat, säger Göran Grosskopf, ordförande i ”Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande”.

– Vi ser en fortsatt god kvalitet på ansökningarna till ”Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande”. Med nomineringar från både Lunds universitet och Malmö universitet får vi en bra spännvidd och dynamik i de forskningsprojekt som beviljas anslag med tydlig potential för innovation inom hälsa och sjukvård, säger Thomas Laurell, professor vid Lunds universitet och medlem av stiftelsens forsknings- och innovationsråd.

För mer information:

Sammanställning över 2022 års projekt och mottagare bifogas.

Karin Peterson, presskontakt Mats Paulssonstiftelserna, 0705-84 61 25
Erik Jagesten, VD Medicon Village Fastighets AB, 0705-20 67 60
Petter Hartman, VD Medicon Village Innovation AB, 0709-30 30 79

Mats Paulssonstiftelserna är samlingsnamnet för de stiftelser som entreprenören Mats Paulsson är initiativtagare till. Här ingår Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande, Mats Paulssons stiftelse och Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond. En gemensam nämnare för stiftelserna är att stödja ändamål som gagnar vetenskaplig forskning och innovationer inom framför allt medicin och Life Science. Sedan den första stiftelsens tillkomst 2005 har inklusive årets donationer sammanlagt drygt 166 mkr donerats till forskning.

Forskningsbyn Medicon Village är den naturliga noden för forskning och företagande med inriktning på Life Science i Sydsverige. Genom att underlätta gränsöverskridande samarbeten skapas förutsättningar för att medicinska framsteg ska ge fler människor ett friskare och hälsosammare liv. På Medicon Village arbetar 2 500 personer i 175 företag och organisationer. Fastighetsverksamheten hanteras av Medicon Village Fastighets AB och innovationsverksamheten av Medicon Village Innovation AB. Båda bolagen är helägda av ”Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande”.

Se alla anslag