25 april 2019

Ny inriktning ger större donationer till fler

Betydande donationer förväntas under året ges till fortsatt utbyggnad av forskning på Medicon Village. Det meddelar den stiftelse som äger Medicon Village, Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Stiftelsen har även beslutat om en ny placeringsstrategi, som innebär att stiftelsen kan placera medel i start-up bolag med koppling till den forskning som stiftelsen stödjer.

– Stiftelsen förväntas under året göra de första investeringarna av detta slag, säger Göran Grosskopf, ordförande i Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. 

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning, framför allt inom medicin och life science, så att hälsovård, utveckling, innovation, och samhällsbyggande i Skåne län gynnas.

Forskare tar plats i styrelsen

Donationsverksamheten för Medicon Village ägarstiftelse förstärktes förra året. Genom en omorganisation, högre uthyrningsgrad och det nya huset på Medicon Village kommer stiftelsen kunna få större utdelningar, från bland annat Medicon Village överskott och annan avkastning. Det medför i sin tur att stiftelsen kan göra fler och större donationer. Styrelsen utökades också med två framstående forskare – Thomas Laurell, professor på Lunds Tekniska Högskola, och Jan Nilsson, professor på Lunds universitet.

– Vi arbetar även vidare på att utveckla samarbeten med andra stiftelser för att därigenom öka resurserna som kan tillföras forskningen, berättar Göran Grosskopf.

Resultatet av dessa åtgärder kommer att märkas redan under året.

– Inom inte minst cancerområdet har vi genom egna donationer och samarbete med andra stiftelser kunnat starta betydelsefulla projekt och vi hoppas att vi redan under våren kan göra ännu större satsningar för att garantera fortsättningen av påbörjade projekt, berättar Göran Grosskopf.

Överskott går tillbaka till forskningen

Ägarstiftelsens direkta och indirekta donationer kommer bland annat från överskottet av Medicon Village verksamhet samt etablerade samarbeten med andra stiftelser, som till exempel Mats Paulssons stiftelse. Drygt 125 miljoner kronor har på så sätt tillförts forskningen på Medicon Village sedan starten 2012.

Förra året var Sara Ek en av mottagarna. Hon är professor på institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet, med säte på Medicon Village. Donationen bidrog till en långsiktig satsning.

– Donationen på 3.3 miljoner innebar att vi har kunnat anställa en person med väldigt värdefull kompetens. Nu kan vi använda en ny teknik, där vi särskiljer olika celler i tumörvävnad, och få en mycket högre upplösning i vår analys än tidigare. Vi tror att det kommer leda till att vi bättre kan välja vilken behandling en viss patient ska ha, berättar Sara Ek.

Utöver donationerna finns investeringar på drygt 90 miljoner. Dessa har stiftelsen under samma period gjort i preklinisk anläggning, infrastrukturen, instrument och innovationsplattformen – för att bygga upp en attraktiv forskningsmiljö.

– Den modell som valts för Medicon Village, med överskott som går direkt tillbaka in i forskningen, är avgörande för att skapa en positiv och attraktiv miljö för forskarna. De vet att den egna verksamheten också bidrar till fortsatta donationer och att föra utvecklingen framåt – som ringar på vattnet, säger Göran Grosskopf.

Beslut om donationer tas i höst, efter att stiftelsen infört ett nytt sätt att ansöka om medel – med något undantag.

Skriven av Tanja Jensen, vetenskaplig skribent.
Foto: Pierre Ekman

Läs mer