01 november 2021

Medicon Village förstärks med ny VD och ny ordförande

Sedan starten för tio år sedan har forskningsbyn Medicon Village utvecklats till att vara den naturliga mötesplatsen för forskning och företagande inom life science i Sydsverige. Arbetet med att utveckla Medicon Village går nu in i en ny fas med både ny VD och ordförande för innovationsdelen av byn. I deras målbild ingår att locka stora internationella aktörer att etablera sig i Medicon Village och samtidigt skapa synergier mellan Skånes styrkepositioner inom life science, livsmedel, it och materialvetenskap.

När AstraZeneca 2010 aviserade att man skulle avveckla forskningsverksamheten i Lund gjorde många goda kraftergemensam sak för att förvalta de förstklassiga forskningsytor som riskerade att stå tomma. I spetsen gick PEAB-grundaren Mats Paulsson med målet att vända kris till möjlighet. Resultatet blev 2012 forskningsbyn Medicon Village, vars 170 verksamheter idag sysselsätter 2 600 personer på 80 000 kvm forsknings-, mötes- och kontorsyta.

Efter tio år av framgångsrik utveckling byter nu innovationsbolaget ledning. Målet är att accelerera Medicon Village in i en ny fas. Byn är etablerad som den naturliga mötesplatsen för forskning och företagande inom life science i Sydsverige. Framöver är det viktigt att förvalta den positionen och samtidigt kliva fram nationellt och internationellt.

– Med rekryteringen av Pia Kinhult och Petter Hartman stärker vi ytterligare Medicon Village som Sydsveriges ledande Life Science Center. Rekryteringen skapar nya förutsättningar att utveckla både samarbetet inom Lunds fantastiska forskningsmiljö och inom Öresundsregionens starka medicinska forskning. Vi hälsar Pia och Petter välkomna och önskar dem varmt lycka till, säger Göran Grosskopf, ordförande i ”Mats Paulssons stiftelse för forskning innovation och samhällsbyggande”. 

Petter Hartman tillträder den 1 november som ny VD för Medicon Village Innovation AB. Han menar att Medicon Village är ett kraftfullt ekosystem som saknar motsvarighet och syftar på ägarstrukturen genom stiftelsen, den breda paletten av aktörer bland de 170 verksamheterna, samarbetet med universitetet, regionen och kommunen samt närheten till de världsledande forskningsanläggningarna Max IV och ESS. En viktig utmaning blir att i nära samverkan med övriga delar av innovationssystemet gifta ihop Skånes styrkepositioner inom life science, livsmedel, it och materialvetenskap. Görs det på rätt sätt lockar det stora internationella aktörer att etablera sig i både Medicon Village och andra forskningskluster i regionen.

– Innovationssystemet i Sverige håller högsta klass och Medicon Village är en viktig katalysator för framgångsvågen för skånsk life science. Min uppgift blir att stärka förutsättningarna för att life science skapad här i regionen skall kunna konkurrera globalt, säger Petter Hartman.

I samband med VD-bytet tillträder Pia Kinhult som ny ordförande för Medicon Village Innovation AB.

– Vi ser en sektorglidning där nya teknologier förändrar life science-scenen samtidigt som vad vi äter och hur vi rör oss blir allt viktigare för oss, både som individer och för vår gemensamma välfärd. Medicon Village kan, vill och bör vara en tongivande aktör i att samla aktörer och kunskap kring detta, säger Pia Kinhult.

För mer information:

Petter Hartman, VD Medicon Village Innovation AB, 0709-30 30 79
Pia Kinhult, ordförande Medicon Village Innovation AB, 0721-79 23 39
Karin Peterson, presskontakt Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande, 0705-84 61 25

Petter Hartman har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med utvecklings- och samverkansfrågor på såväl regional som nationell och internationell nivå. Han kommer närmast från den svensk-danska klusterorganisationen Medicon Valley Alliance (MVA) med kontor i Köpenhamn. Som VD där 2015-2021 har han bl a ansvarat för framtagandet av finansierings- och utvecklingsstrategier för det Öresundsregionala life science-samarbetet, ledningen av internationella projektkonstellationer och offentlig-privata partnerskap samt spelat en aktiv roll i den internationella marknadsföringen av regionen.

Pia Kinhult har en bred erfarenhet av politik och näringsliv i Skåne och Öresund. Utöver ordförandeskapet för Medicon Village Innovation AB är hon verksam som ansvarig för värdlandskontakten på forskningsanläggningen ESS och ledamot av bl a Länstyrelsen Skånes insynsråd samt ordförande i Lunds Tekniska Högskolas och SmiLe Incubators styrelser.

Forskningsbyn Medicon Village är den naturliga noden för forskning och företagande med inriktning på life science i Sydsverige. Genom att underlätta gränsöverskridande samarbeten skapas förutsättningar för att medicinska framsteg ska ge fler människor ett friskare och hälsosammare liv. På Medicon Village arbetar drygt 2 600 personer i fler än 170 företag och organisationer. Fastighetsverksamheten hanteras av Medicon Village Fastighets AB och innovationsverksamheten av Medicon Village Innovation AB. Båda bolagen är helägda av ”Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande”. I styrelsen för Medicon Village Innovation AB ingår Pia Kinhult (ordf), Anders Sundström, Heiko Herwald, Anders Almgren, Philip Sandberg, Mattias Olsson, Ann Mannfalk och Linus Wiebe

Läs mer