15 december 2021

Mats Paulssonstiftelserna anslår 25 miljoner kronor till forskning inom Life Science

När PEAB-grundaren Mats Paulsson för tio år sedan skapade forskningsbyn Medicon Village var det med en ny stiftelse som ägare. Stiftelsens ändamål är att främja forskning inom Life Science med syfte att åstadkomma bättre villkor för människors hälsa och liv. För 2021 har denna och två andra stiftelser skapade av Mats Paulsson nu beslutat dela ut 24 936 000 kr till nio forskningsprojekt i Malmö/Lund. Därmed har dessa stiftelser sedan 2005 donerat sammanlagt 140 040 000 kr till forskning.

”Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande” har beslutat dela ut 13 600 000 kr till ändamål som främjar forskning inom medicin och andra livsvetenskaper (Life Science) med målet att gynna hälsovård, utveckling, innovation och samhällsbyggande i Skåne län. Årets sju mottagare är verksamma på Malmö universitet, Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Dessutom går en donation till Stiftelsen STIL, ägare av SmiLe Incubator på Medicon Village, för komplettering av utrustning som ger SmiLe möjlighet att möta nya forskningsbehov inom bl a biologiska läkemedel och nya behandlingsmetoder mot virus och multiresistenta bakterier.

Samtidigt delar två andra stiftelser skapade av Mats Paulsson ut ytterligare sammanlagt 11 336 000 kr till två mottagare på Lunds universitet; 10 936 000 kr från ”Mats Paulssons Stiftelse” och400 000 kr från ”Stefan Paulssons cancerfond”.

– Tanken bakom både Mats Paulssonstiftelserna och Medicon Village är att bidra till nya projekt kring viktig forskning och innovation som gynnar människors möjligheter till ett bättre liv. Årets donationer är en del i att uppfylla det målet, säger Göran Grosskopf, ordförande i ”Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande”.

– Det är mycket glädjande att se den höga kvalitet som de ansökningar som ”Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande” får håller. Det fokus på innovation och möjlighet till praktisk tillämpning i närtid som stiftelsen har gör att resultaten av projekten har stora förutsättningar att få genomslag i bättre behandling och hälsa. Ett av de projekt som tilldelas anslag i år är inriktat på att skapa mer skonsamma metoder för blodprovstagning hos för tidigt födda barn medan ett annat ska utveckla mer effektiva metoder för stamcellstransplantation för patienter med blodcellscancer. Andra spännande projekt syftar till att utveckla mer hållbara former för framställning av livsmedel, säger Jan Nilsson, professor vid Lunds universitet och medlem av stiftelsens forsknings- och innovationsråd.

För mer information:

Karin Peterson, presskontakt Mats Paulssonstiftelserna, 0705-84 61 25
Erik Jagesten, VD Medicon Village Fastighets AB, 0705-20 67 60
Petter Hartman, VD Medicon Village Innovation AB, 0709-30 30 79

Mats Paulssonstiftelserna är samlingsnamnet för de stiftelser som entreprenören Mats Paulsson är initiativtagare till. Här ingår Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande, Mats Paulssons stiftelse och Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond. En gemensam nämnare för stiftelserna är att stödja ändamål som gagnar vetenskaplig forskning och innovationer inom framför allt medicin och Life Science. Sedan den första stiftelsens tillkomst 2005 har inklusive årets donationer sammanlagt drygt 140 mkr donerats till forskning. I styrelsen för ”Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande” ingår Göran Grosskopf (ordf), Mats Paulsson, Anders Sundström, Thomas Laurell och Jan Nilsson.

Forskningsbyn Medicon Village är den naturliga noden för forskning och företagande med inriktning på Life Science i Sydsverige. Genom att underlätta gränsöverskridande samarbeten skapas förutsättningar för att medicinska framsteg ska ge fler människor ett friskare och hälsosammare liv. På Medicon Village arbetar drygt 2 600 personer i fler än 170 företag och organisationer. Fastighetsverksamheten hanteras av Medicon Village Fastighets AB och innovationsverksamheten av Medicon Village Innovation AB. Båda bolagen är helägda av ”Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande”. I styrelsen för Medicon Village Innovation AB ingår Pia Kinhult (ordf), Anders Sundström, Heiko Herwald, Anders Almgren, Philip Sandberg, Mattias Olsson, och Ann Mannfalk.

Se alla anslag