09 december 2019

Mats Paulssonstiftelserna anslår 22 miljoner kronor till forskning inom Life Science

Nya metoder för behandling av cancer, blodbrist och herpesvirus, nya tekniker för kartläggning av gener och upptäckt av sårinfektioner och ett växtbaserat järntillskott – allt detta är exempel på vad de 7 forskningsprojekt som under 2019 får anslag från Mats Paulssonstiftelserna syftar till att möjliggöra.

Mats Paulssonstiftelserna är samlingsnamnet för de stiftelser som entreprenören Mats Paulsson är initiativtagare till. Häribland ingår Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande, Mats Paulssons stiftelse och Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond. Gemensamma nämnare för dessa stiftelser är att stödja ändamål som gagnar vetenskaplig forskning och innovationer inom framför allt medicin och Life Science.

Fler donationer till innovativa projekt

Av de 22 miljoner som Mats Paulssonstiftelserna i år delar ut i anslag till forskning inom Life Science kommer 12 miljoner kronor från Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Stiftelsen, som är ägare till Medicon Village i Lund, har två syften; att erbjuda en kreativ innovationsmiljö samt att bidra till forskning via behållning från fastighetsverksamheten.

– Tack vare att verksamheten på Medicon Village nu visar ett större överskott har vi under 2019 kunnat dela ut en betydligt större summa pengar jämfört med tidigare år samt ge stöd till fler projekt, vilket är mycket glädjande, säger Göran Grosskopf, ordförande i Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande.

Våren 2019 beslöt stiftelsen om en ny inriktning och ansökningsprocess. Forskare från Lunds universitet och Malmö universitet bjöds in att ansöka om stöd till akademiska forskningsprojekt som i närtid kan leda till samhällsgynnande innovationer samt stöd till medeldyr utrustning. Ansökningarna prioriterades först av universiteten själva och stiftelsen har därefter fattat beslut om att bevilja 2 miljoner kronor vardera till 6 av dessa projekt.

– Vi har sett att behovet av forskningsstöd i linje med stiftelsens nya inriktning är betydande och planen är att i samarbete med universiteten bjuda in forskare att ansöka enligt samma riktlinjer även under 2020, berättar Göran Grosskopf.

Cancerforskning i den absoluta framkanten

Ytterligare 10 miljoner kronor av det totala anslaget har gemensamt beviljats av Mats Paulssons stiftelse och Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond till stöd för fortsatt forskningssamarbete mellan Lunds universitet och Swiss Cancer Center i Lausanne. Samarbetet fokuserar på utveckling av innovativa tekniker, forskningsverktyg och metoder som kan möjliggöra nya och patientspecifika former av cancerbehandling.

Läs mer