20 november 2023

Mats Paulsson tilldelades hedersbelöning av Lunds kommun

Den 17 november på kommunfullmäktiges årliga högtidssammankomst i Lund tilldelades Mats Paulsson kommunens särskilda förtjänsttecken. Kommunfullmäktiges ordförande Mats Helmfrid, lämnade följande motivering:

”Lunds Kommun vill uppmärksamma Mats Paulsson för hans insatser som bidragit till ökad forskning inom Life Science och stärkt Lunds innovationsmiljöer, till gagn för Lund och för Skåne”.

Tisdagen den 2 mars 2010 fick Lunds kommun beskedet att AstraZeneca skulle lämna Lund i december 2011. 2011 skapades ”Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsutveckling” genom en privat donation från Mats. Stiftelsen bildade Medicon Village, som övertog AstraZenecas fastigheter i Lund.

Genom stort personligt engagemang från Mats sida, gott samarbete med offentliga aktörer, kunniga rådgivare och kompetenta medarbetare har visionen för stiftelsen förverkligats. Idag drygt ett decennium sedan verksamheten startade, arbetar många fler människor på Medicon Villageområdet än på AstraZeneca i Lund år 2010. Överskottet från verksamheten inom Medicon Village och avkastning från stiftelsen går tillbaka till forskningen till exempel inom Lunds universitet. År 2022 delades nära 16 miljoner ut.”