13 februari 2020

Donationer möjliggör kartläggning av tumörers genetiska uttryck och utveckling

Kartläggning av cancercellers genetiska uttryck och utveckling står i fokus för Sara Eks, Lisa Rydéns och Ramin Massoumis forskning. De är verksamma på Medicon Village och ligger bakom en rad genombrott som ändrat vår förståelse av cancer – förståelse som kan leda till tidigare diagnos och skräddarsydd behandling. De tre har fått flera miljoner i anslag från Medicon Village ägarstiftelse, Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande och nu har donationerna banat väg för nya resultat.

Medicon Village ägarstiftelse, Mats Paulsson stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande, donerade nyligen 12 miljoner kronor till forskningen. Pengar från stiftelsen har årligen gått tillbaka till forskningen sedan Medicon Village grundades och Sara Ek, Ramin Massoumi och Lisa Rydén är tre av dem som beviljats anslag genom åren.

Blodprov underbygger behandlingsval

– Donationen har möjliggjort att vi kan satsa på större projekt och analysera patientmaterial inte bara vid behandlingsstart utan även under behandling för att få en fullständig bild, berättar Sara Ek, professor på institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och verksam på Medicon Village.

Sara Ek och hennes forskarlag arbetar med att från ett blodprov kunna förutsäga hur en patient svarar på en cancerbehandling baserat på patientens immunprofil. Sara Ek har med sitt forskarlag visat att vissa proteiner, som är lösliga i blodet hos återfallspatienter med lymfom, kan användas för att särskilja patientens överlevnadsgrad.

– Det är ett jätteviktigt steg som tillhandahåller kliniskt relevant information. Det leder till att läkare kan göra underbyggda behandlingsval. Idag har läkare inga verktyg för att välja kombinationsbehandling, säger Sara Ek.

Nu väntar Sara Ek spänt på vad nästa analys ska visa. Hon och hennes grupp har precis slutfört den laborativa delen av ett projekt fokuserat på patienter med nyligen diagnosticerad cancer. De vill nu jämföra dessa studier för att förstå om det är samma eller olika immunrelaterade mekanismer som påverkar behandlingseffekten vid diagnos och vid återfall.

Donation ledde till oväntad samverkan

Ramin Massoumi köpte en toppmodern utrustning, In Vivo Imaging System, för sitt anslag. Ett köp som möjliggjordes av en samtidig donation från Crafoordska stiftelsen samt IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse. Tekniken skapar en roterbar 3D bild av cellers exakta placering i realtid.

– Instrumentet är väldigt viktigt om man vill vara världsledande. Det har gett oss väsentliga insikter i sjukdomsförlopp både funktionellt och anatomiskt, säger Ramin Massoumi, professor på institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet samt VD på IVRS AB, verksam på Medicon Village.

En av dessa insikter gäller en antikropp med potential att behandla den aggressiva cancertypen glioblastom. Det meddelade Medicon Village bolaget Xintela, en av Massoumis samarbetspartners, i december 2019. Massoumi och hans samarbetspartners har kunnat följa hur en potentiell behandling har haft effekt i en individ i syfte att bota cancer eller annan sjukdom.

– Vi kan se en sjukdomsprogress och om vi lyckats med behandlingen – från början till slut, säger Ramin Massoumi och fortsätter. Man kan visuellt se detta, det är inte beräkningar.

Ramin Massoumis ursprungliga plan var att använda instrumentet inom cancerforskning. Men han har fått förfrågan från olika områden, som metabola syndrom och kronisk inflammation.

– Det här är en startpunkt där vi har börjat att stärka samverkan med bolag runtomkring i Skåne. Min långsiktiga dröm är att det här kan skapa ännu mer samverkan mellan Lunds universitet, bolag och forskare utifrån.

Ny teknik utesluter blodprov för cellsortering

Lisa Rydén köpte också toppmodern utrustning, DEEParray.

– Donationen har inneburit att vi har fått tillgång till en ny teknik för cellsortering på Medicon Village, säger Lisa Rydén överläkare i kirurgi på Skånes Universitetssjukhus och professor i kirurgi på Lunds universitet, med säte på Medicon Village.

Med cellsorteringen kan Lisa Rydén och hennes forskargrupp karakterisera individuella cancerceller samt fastställa tumörens genetiska profil – tumörens fingeravtryck. Förhoppningen är att upptäcka cancer tidigare än vad som är möjligt med röntgen.

Nu har Lisa Rydén och hennes grupp nått ett av sina två syften från donationsansökan – att utveckla en metod för att analysera blodprov från patienter med cancer. Något som visade sig vara svårare än hon tänkt sig, eftersom få patienter har tillräcklig med cirkulerande cancerceller i blodet.

– Cellsorteringen från blodprover kräver ett stort antal cancerceller i blodet och är därför bara intressant för ett fåtal patienter medan sortering från arkiverad vävnad kan bidra med resultat från flertal patienter, säger Lisa Rydén.

Karakterisera celler i vävnad var deras andra syfte och något de nu ska börja med.

– Det är tillgång till teknik som gör att vi kan få en bättre översikt av vilka celler som ingår in tumören och deras egenskaper.

Under våren kommer Sara Ek och även cancerforskaren Kristian Pietras på Lunds universitet, även han med säte på Medicon Village, att få ny utrustning tack vare donationer. Sara Ek har fått medel från stiftelsen Cancera, Lunds universitet (centralt och medicinska fakulteten) och Lunds Tekniska Högskola. Kristian Pietras har fått medel från de samlade Mats Paulssonstiftelserna som en del av ett internationellt forskningssamarbete där en del av anslaget kommer att gå till utrustningen.

– Det blir ett bra tillskott till en core facility på Medicon Village. Det här är nya tider. Man tittar inte på en egenskap i taget utan försöker skaffa sig en mer fördjupad bild, säger Lisa Rydén.

Skriven av Tanja Jensen, vetenskaplig skribent.
Foto: Kennet Ruona

Läs mer